KONULAR

 • Yerkabuğu, Manto ve Çekirdek  Araştırmaları
 • Jeodinamik ve Tektonik Araştırmalar
 • Deniz Araştırmaları
 • Atmosferik Araştırmalar
 • Çevre ve İklim Araştırmaları
 • Uzay Araştırmaları
 • Modelleme Çalışmaları
 • Teorik Jeofizik Çalışmaları
 • Deprem Araştırmaları
 • Zemin Araştırmaları
 • Kent Planlama ve Mikrobölgeleme Çalışmaları
 • Afet çalışmaları
 • Petrol Ve Doğalgaz Aramaları
 • Yeraltısuları Aramaları
 • Yerbilimlerinde Mühendislik Uygulamaları
 • Yapılarda Jeofizik Uygulamalar
 • Arkeolojik Alanlarda Yerbilimleri Çalışmaları
 • Maden ve Endüstriyel Hammadde Aramaları
 • Jeotermal Arama/Araştırmaları
 • Yerbilimleri Tarihi Araştırmaları
 • Yerbilimleri Eğitimi ve Sorunları
 • Adli Tıpta Jeofizik Uygulamalar

 

03/10/2016
1122 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00